NBC Değerlendirme Eğitim Uygunluk

Akreditasyon ve Yeterliliklerimiz

Kuruluşumuz ISO 14064 -1,-2,-3 standartının denetimini yapan kişilerin – doğrulayıcı ve baş doğrulayıcı – belgelendirmesi konusunda, Amerika da yerleşik IAS Akreditasyon kurumu tarafından ISO 17024 standartına göre “Sera gazı doğrulayıcısı” ve “Sera gazı baş doğrulayıcısı” belgelendirme programına uygun olarak personel belgelendirme akreditasyonuna sahiptir.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkında Yönetmelik (KKDİK) kapsamında T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) ve Güvenlik Bilgi Formu (GBF) hazırlayıcısı eğitim kuruluşu olarak atanmıştır. TÜRKAK 17024 Standardına göre Kimyasal Değerlendirme Uzmanı ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı belgelendirme programlarına uygun olarak personel belgelendirme akreditasyonuna sahiptir.

Kuruluşumuz TS EN ISO 17024 standartına göre akredite edilmiş, Mesleki yeterlilik kurumu (MYK) tarafından da incelenmiş ve 15UY0203-4 rev01  Çağrı merkezi müşteri temsilcisi, 15UY0204-5 rev01  Çağrı merkezi takım lideri ulusal yeterlilik yetki kapsamında sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten personel belgelendirme kuruluşudur.

NBC olarak

Eğitim, Sınav, Belgelendirme

Konusunda deneyimli ve uzman Sera Gazı Doğrulayıcı ve Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) eğitimcilerimiz ile ilgili sektörlere kaynak sağlıyoruz.

Sera Gazı Doğrulayıcı

Eğitim, Sınav, Belgelendirme

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

Eğitim, Sınav, Belgelendirme

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Sınav, Belgelendirme

Çağrı Merkezi Takım Lideri

Sınav, Belgelendirme

Ahşap Ürün Belgelendirme

CE Belgelendirme
NBC UYGUNLUK DEĞERLENDİRME EĞİTİM

Belgelendirme ve Sertifikalandırma Programları